We are manufacturer of car accessories.

Our products are eco, multipurpose & useful. We care about environment using recycled materials and cerified natural wood.

For over 30 years, ToM-PaR has been present in various global markets supplying winter car accessories. Our success is based on knowledge and experience.

tompar

No scratches on the glass. New brass blade product line.

ToM-PaR Brass blade serie
ToM-PaR Futura Natura serie

Futura Natura is our eco product line designed for a wintertime.

Futura Colour line is positive, energetic and effective! Ideal for active people.

ToM-PaR Futura Colour serie
ToM-PaR Nice Touch wash brushes

Take care of your car using wash brushes of NiceTouch line.

Let's keep it simple. Brush-scraper basic NiceTouch line.

ToM-PaR Nice Touch serie
ToM-PaR Microfibre cleaners

Microfiber cleaners for steam & TopDry II squeegee to remove water drops.

Business inquiry

If you are interested in our products please fill form with your email to get offer.

ToM-PaR
Head Office

Mościska, ul. Chabrowa 36
08-080 Izabelin
POLAND

tom-par.com.pl

Canada
European Funds Eastern Poland
Republic of Poland
European Union - European Regional Development Fund

ToM-PaR Jerzy Rutkowski uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.02.00-20-0011/21 pn.: „Internacjonalizacja w działalności firmy ToM-PaR Jerzy Rutkowski” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0011/21-00 z dnia 30.11.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na nowy rynek w oparciu o posiadane konkurencyjne produkty – innowacyjne akcesoria motoryzacyjne.
Efektem będzie wyprodukowanie skrobaczki z mosiężnym ostrzem.

Wartość projektu: 1 042 102,74 zł
Dofinansowanie:  720 152,30 zł

All rights reseved © ToM-PaR Poland 2022